Update: Schulte brengt installatietechnische dienstverlening per 1 maart 2021 onder bij Loohuis Groep. Meer informatie

oblique

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen en maakt het mogelijk om te investeren in energiebesparing en het toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Deze subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord waarin is vastgelegd dat het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen benut moet worden. 

Voor wie? 

De regeling is bestemd voor sportstichtingen en sportverenigingen welke willen investeren in energiebesparing of duurzame energie. Om gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling EDS dient er aan de volgende voorwaarden voldaan te worden: 

  • Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging. 
  • Voor sportverenigingen geldt een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond; er wordt een door NOC*NSF erkende tak van sport beoefend. 

Schulte Energie & Techniek kan als intermediair namens een sportvereniging of sportstichting de subsidie aanvraag indienen. De subsidie komt echter direct terecht bij de sportvereniging aangezien deze is gekoppeld aan specifieke investeringen voor specifieke sportaccommodaties.  

Subsidie bedrag 

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met btw-plicht. 

Er kan maximaal €125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan €3.000,-, komen niet in aanmerking. 

Combinatie borgstelling en subsidieregeling 

Sportstichtingen en -verenigingen krijgen bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een lening waarmee zij hun investering kunnen doen. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen ontvangen zij een extra subsidie van €500,-. 

Digitaal aanvragen via mijn.rvo.nl 

De aanvraag verloopt digitaal via mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning met niveau 1 nodig. Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt ongeveer 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze eHerkenning is het niet mogelijk om een digitale aanvraag in te dienen via het eLoket. Het is dus belangrijk om tijdig een aanvraag in te dienen.  

Zie voor meer informatie het stappenplan online aanvragen subsidie of neem contact met ons op.

Budget 

Het beschikbare subsidiebudget voor 2017 is € 6 miljoen. De subsidieregeling loopt 5 jaar. Er wordt jaarlijks een budget van 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

 

oblique

Wie is Schulte Energie & Techniek?

De vakmensen van Schulte Energie en Techniek werken overal aan energiezuinige oplossingen voor mensen en bedrijven. Geen dak is ons te hoog, geen klus te zwaar. Onze vakmensen zorgen dat alles goed wordt aangelegd. We gaan pas weg als de installatie perfect werkt en alles netjes is opgeruimd. Hier vindt u een impressie van onze werkzaamheden van de afgelopen periode. Kunnen we uw woonhuis of bedrijfspand hier straks ook tussen vinden? Lees meer

Waarom Schulte Energie & Techniek?

chat Persoonlijk advies
Wij houden van persoonlijk, echt contact. Wij luisteren naar uw vragen, denken mee in oplossingen voor de toekomst en delen onze kennis. Lees meer
chat Vakkennis
Door onze jarenlange ervaring weten wij waar we het over hebben. Ook blijven wij altijd leren en om ons heen kijken. Lees meer
chat Finesse
Zorgvuldigheid, kwaliteit, veiligheid en duidelijke communicatie staan bij ons voorop. Ons streven is dat u volledig ontzorgd wordt. Lees meer
chat Klanttevredenheidsscore 9+
Klanttevredenheid staat hoog in het vaandel bij Schulte Energie & Techniek. Dit blijkt onder andere uit onze kernwaarden en werkwijze.  Lees meer