Update: Schulte brengt installatietechnische dienstverlening per 1 maart 2021 onder bij Loohuis Groep. Meer informatie

oblique

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van duurzame installaties als zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletketels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers waaronder verenigingen.

Waarom ISDE subsidie

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt. 

Voor particulieren, bedrijven en verenigingen

ISDE subsidie is beschikbaar voor zowel particulieren als bedrijven. De zakelijke markt is voor deze subsidie een breed begrip. Belangrijk is dat u een geldig KvK-nummer heeft. Hieronder een overzicht van partijen voor wie de subsidie van toepassing is:
- particulieren
- zelfstandig ondernemers
- bedrijven
- verenigingen van eigenaren (VVE’s)
- woningcorporaties
- ondernemers in de land- en tuinbouw
- maatschappen
- stichtingen
- verenigingen

*Ook kunnen gemeenten, provincies en openbare lichamen, als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke (Wgr) in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak, subsidie aanvragen.

Aanvragen

Aanvragen kan online via mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. U kunt ook iemand machtigen de aanvraag namens u te doen.

Voorwaarden

  • U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.
  • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.
  • U bent eigenaar van de investering.
  • U kunt bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn.
  • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking.
  • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.
  • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik. Het kan voorkomen dat dit niet lukt binnen deze termijn. Wilt u uitstel? Meld dit schriftelijk bij RVO.nl onder opgaaf van de reden van vertraging en de geplande realisatiedatum. U overlegt daarbij een (kopie) koopovereenkomst van het te subsidiëren apparaat. RVO.nl kan eenmalig uitstel verlenen voor de realisatie. Daarbij geldt de voorwaarde dat er concreet uitzicht bestaat op realisatie binnen een afzienbare en afgesproken termijn. Wanneer het project is gerealiseerd vraagt u de vaststelling aan.
  • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie.

Budget

Het budget voor 2018 wordt opgehoogd van €90 miljoen naar €100 miljoen euro. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pellet kachel en de energieprestatie.

De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie daarvan. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten op de website van RVO.nl, dat de regeling uitvoert in opdracht van de overheid.

Wij kunnen u exact voorrekenen welk subsidie bedrag u krijgt per duurzaam apparaat en u hierin adviseren in het proces. Neem contact op en maak een afspraak.

oblique

Wie is Schulte Energie & Techniek?

De vakmensen van Schulte Energie en Techniek werken overal aan energiezuinige oplossingen voor mensen en bedrijven. Geen dak is ons te hoog, geen klus te zwaar. Onze vakmensen zorgen dat alles goed wordt aangelegd. We gaan pas weg als de installatie perfect werkt en alles netjes is opgeruimd. Hier vindt u een impressie van onze werkzaamheden van de afgelopen periode. Kunnen we uw woonhuis of bedrijfspand hier straks ook tussen vinden? Lees meer

Waarom Schulte Energie & Techniek?

chat Persoonlijk advies
Wij houden van persoonlijk, echt contact. Wij luisteren naar uw vragen, denken mee in oplossingen voor de toekomst en delen onze kennis. Lees meer
chat Vakkennis
Door onze jarenlange ervaring weten wij waar we het over hebben. Ook blijven wij altijd leren en om ons heen kijken. Lees meer
chat Finesse
Zorgvuldigheid, kwaliteit, veiligheid en duidelijke communicatie staan bij ons voorop. Ons streven is dat u volledig ontzorgd wordt. Lees meer
chat Klanttevredenheidsscore 9+
Klanttevredenheid staat hoog in het vaandel bij Schulte Energie & Techniek. Dit blijkt onder andere uit onze kernwaarden en werkwijze.  Lees meer