Update: Schulte brengt installatietechnische dienstverlening per 1 maart 2021 onder bij Loohuis Groep. Meer informatie

oblique

Energielening ondernemingen / sportverenigingen

Als ondernemer of sportvereniging is het interessant om te investeren in energiemaatregelen in uw bedrijfsgebouw of verenigingsgebouw. Hiervoor is een energielening beschikbaar van de provincie waarbij u in aanmerking komt voor een rentekorting. De rentekorting is maximaal 3%. U vraagt de energielening aan bij de provincie Overijssel.

Wat en waarvoor

Het betreft een rentekorting op een lening voor energiemaatregelen uit de geldende Energielijst. De lening sluit u af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) waarbij de de maximale rentekorting 3% is op uw lening. De energielening is gebaseerd op een vijf- of tienjaars marktrente die geldt op het moment dat de aanvraag voor een energielening is ontvangen door het SVn. Actuele rentestanden zijn op de website van SVn te raadplegen.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een privaatrechtelijke rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting of sportvereniging), een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een eenmanszaak of een kerkgenootschap.
 • De aanvraag is voor een vestigingsadres in de provincie Overijssel. Het vestigingsadres is geen woonadres.
 • De energiemaatregel is ten minste één van de volgende voorzieningen:
  • Een technische voorziening voor energiebesparing in of bij bedrijfsgebouwen (ook sportvelden komen in aanmerking). De voorziening staat in de geldende Energielijst onder categorie A.
  • Een technische voorziening voor energiebesparing bij processen. Deze processen staan in de geldende Energielijst onder categorie B.
  • Een technische voorziening voor opwekking van duurzame energie in of bij bedrijfsgebouwen. De voorziening staat in de geldende Energielijst onder D. De subsidie geldt niet voor windturbines.
 • De lening moet binnen 4 maanden na ontvangst van de subsidieverleningsbeschikking zijn aangevraagd bij het SVn, en heeft:
 • een looptijd van 10 jaar als de aanvrager een stichting, vereniging of een kerkgenootschap is.
 • een looptijd van 5 jaar in alle andere gevallen.
 • De aanvrager moet ten minste drie jaarverslagen van de laatste boekjaren laten zien.
 • De aangeboden rente door het SVn bedraagt minimaal 1,5 procent.
 • De hoofdsom van de energielening is maximaal 75 procent van de subsidiabele kosten. Het heeft een minimum van 10.000 euro en een maximum van 100.000 euro.
 • Bij zonnepanelen bevat het dak waarop ze worden geplaatst geen asbest.
 • U heeft alle benodigde vergunningen voor de energiemaatregel.
 • Als de verleende subsidie een steunmaatregel is, dan geldt de de-minimisverordening of de de-minimisverordening Landbouw.

Schulte Energie & Techniek kan u hierin adviseren. Maak nu een afspraak

oblique

Wie is Schulte Energie & Techniek?

De vakmensen van Schulte Energie en Techniek werken overal aan energiezuinige oplossingen voor mensen en bedrijven. Geen dak is ons te hoog, geen klus te zwaar. Onze vakmensen zorgen dat alles goed wordt aangelegd. We gaan pas weg als de installatie perfect werkt en alles netjes is opgeruimd. Hier vindt u een impressie van onze werkzaamheden van de afgelopen periode. Kunnen we uw woonhuis of bedrijfspand hier straks ook tussen vinden? Lees meer

Waarom Schulte Energie & Techniek?

chat Persoonlijk advies
Wij houden van persoonlijk, echt contact. Wij luisteren naar uw vragen, denken mee in oplossingen voor de toekomst en delen onze kennis. Lees meer
chat Vakkennis
Door onze jarenlange ervaring weten wij waar we het over hebben. Ook blijven wij altijd leren en om ons heen kijken. Lees meer
chat Finesse
Zorgvuldigheid, kwaliteit, veiligheid en duidelijke communicatie staan bij ons voorop. Ons streven is dat u volledig ontzorgd wordt. Lees meer
chat Klanttevredenheidsscore 9+
Klanttevredenheid staat hoog in het vaandel bij Schulte Energie & Techniek. Dit blijkt onder andere uit onze kernwaarden en werkwijze.  Lees meer